• 1 1/2″ Bevel Seat Hexagonal Nut, 316
  SKU: 13H-1.5-316

   


 • 1″ — 1 1/2″ Single Pin Heavy Duty Clamp, 316L
  SKU: 13MHHM-1-316

   


 • 1″ – 1 1/2″ Squeeze Clamp
  SKU: 13MHHMQ-1-304

   


 • 1″ — 1 1/2″ Three Segment Heavy Duty Clamp
  SKU: 13MHHS-1-304

   


 • 1/2″ Tri Clamp x 3/8″ Hose Barb, 1 1/2″ OAL, 316L
  SKU: 14MPHR-.50X.375-316

   


 • 1/2″ Tri Clamp x 3/4″ Hose Barb, 1 1/2″ OAL, 316L
  SKU: 14MPHR-.50X.75-316

   


 • 3/4″ Tri-Clamp x 3/16″ Hose Barb, 1 1/2″ OAL, 316
  SKU: 14MPHR-.75X.188X1.5-316

   


 • 3/4″ Tri-Clamp x 3/8″ Hose Barb, 1 1/2″ OAL, 316L
  SKU: 14MPHR-.75X.375-316

   


 • 3/4″ Tri Clamp x 1/2″ Hose Barb, 1 1/2″ OAL, 316L
  SKU: 14MPHR-.75X.50-316

   


 • 1 1/2″ Tri Clamp x 1 1/2″ Hose Barb, 1 1/2″ OAL, 304
  SKU: 14MPHR-1.5-304

   


 • 1 1/2″ Tri Clamp x 1/4″ Hose Barb, 1 1/2″ OAL, 304
  SKU: 14MPHR-1.5X.25-304

   


 • 1 1/2″ Tri Clamp x 3/8″ Hose Barb, 1 1/2″ OAL, 304
  SKU: 14MPHR-1.5X.375-304

   


 • 1 1/2″ Tri Clamp x 3/8″ Hose Barb, 1 1/2″ OAL, 316
  SKU: 14MPHR-1.5X.375-316

   


 • 1 1/2″ Tri Clamp x 1/2″ Hose Barb, 1 1/2″ OAL, 304
  SKU: 14MPHR-1.5X.50-304

   


 • 1 1/2″ Tri Clamp x 3/4″ Hose Barb, 1 1/2″ OAL, 304
  SKU: 14MPHR-1.5X.75-304

   


 • 1 1/2″ Tri Clamp x 3/4″ Hose Barb, 1 1/2″ OAL, 316
  SKU: 14MPHR-1.5X.75-316

   


 • 1 1/2″ Clamp x 1″ Hose Barb Adapter, 1.687″ OAL, 304
  SKU: 14MPHR-1.5X1-304

   


 • 1 1/2″ Clamp x 1″ Hose Barb Adapter 316L
  SKU: 14MPHR-1.5X1-316

   


 • 1″ Tri-Clamp x 3/16″ Hose Barb, 1 1/2″ OAL, 316
  SKU: 14MPHR-1X.188-316

   


 • 1″ Tri Clamp x 3/8″ Hose Barb, 1 1/2″ OAL, 304
  SKU: 14MPHR-1X.375-304

   


 • 1″ Tri Clamp x 3/8″ Hose Barb, 1 1/2″ OAL, 316L
  SKU: 14MPHR-1X.375-316

   


 • 1″ Tri Clamp x 1/2″ Hose Barb, 1 1/2″ OAL, 304
  SKU: 14MPHR-1X.50-304

   


 • 1″ Tri Clamp x 1/2″ Hose Barb, 1 1/2″ OAL, 316
  SKU: 14MPHR-1X.50-316

   


 • 1″ Tri Clamp x 3/4″ Hose Barb, 1 1/2″ OAL, 304
  SKU: 14MPHR-1X.75-304

   


 • 1″ Tri Clamp x 3/4″ Hose Barb, 1 1/2″ OAL, 316
  SKU: 14MPHR-1X.75-316

   


 • 2″ Tri-Clamp x 1 1/2″ Hose Barb, 2.312″ OAL, 304
  SKU: 14MPHR-2X1.5-304

   


 • 1 1/2″ Short-Weld Bevel Seat Ferrule, 304
  SKU: 14PRF-1.5-304

   


 • 1 1/2″ Short-Weld Bevel Seat Ferrule, 316
  SKU: 14PRF-1.5-316

   


 • 1 1/2″ Roll-On Tri-Clamp Ferrule 316
  SKU: 14RMP-1.5-316

   


 • 1 1/2″ Threaded Bevel Seat Ferrule Short Weld, 304
  SKU: 15TRF-1.5-304

   


 • 1 1/2″ Threaded Bevel Seat Ferrule Short Weld, 316L
  SKU: 15TRF-1.5-316

   


 • 1 1/2″ Male I-Line Solid End Cap 304
  SKU: 16AI-14I-1.5-304

   


 • 1 1/2″ Male I-Line Solid End Cap 316
  SKU: 16AI-14I-1.5-316

   


 • 1 1/2″ Female I-Line Solid End Cap 304
  SKU: 16AI-15I-1.5-304

   


 • 1 1/2″ Female I-Line Solid End Cap 316
  SKU: 16AI-15I-1.5-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp Vacuum Breaker Valve, 316
  SKU: 16AMPVB-1.5-316

   


 • 1 1/2″ Male NPT x 1 1/2″ Butt Weld, 304
  SKU: 19WB-1.5-304

   


 • 1 1/2″ Male NPT x 1 1/2″ Butt Weld, 316
  SKU: 19WB-1.5-316

   


 • 1 1/2″ Tube OD DIN15A Ferrule, 316L
  SKU: 2017.15.316

   


 • 1 1/2″ Tube OD DIN14A Liner, 316L
  SKU: 2018.15.316

   


 • 3/4″ Tri-Clamp x 1 1/2″ Male NPT Adapter w/ Wrench Flats, 316L
  SKU: 21MP-.75X1.5-316

   


 • 1-1/2″ Tri-Clamp X 1 1/2″ Male NPT Adapter 304
  SKU: 21MP-1.5-304

   


 • 1-1/2″ Tri-Clamp X 1 1/2″ Male NPT Adapter 316L
  SKU: 21MP-1.5-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x 1/8″ Male NPT Adapter w/ Wrench Flats, 2.187″OAL, 316L
  SKU: 21MP-1.5X.125-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x 1/4″ Male NPT Adapter, 2.161″OAL, 316L
  SKU: 21MP-1.5X.25X2.161-WF-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x 3/8″ Male NPT Adapter w/ Wrench Flats, 2.187″OAL, 316L
  SKU: 21MP-1.5X.375-W-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x 1/2″ Male NPT, 2.187″ OAL, 304
  SKU: 21MP-1.5X.50-304

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x 1/2″ Male NPT Adapter, 316L
  SKU: 21MP-1.5x.50-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x 3/4″ Male NPT w/ Wrench Flats, 2.187″ OAL, 304
  SKU: 21MP-1.5X.75-304

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x 3/4″ Male NPT Adapter, 316L
  SKU: 21MP-1.5X.75-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x 1″ Male NPT Adapter, 304
  SKU: 21MP-1.5X1-304

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x 1″ Male NPT Adapter, 316L
  SKU: 21MP-1.5X1-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x 1 1/4″ Male NPT Adapter, 2.438″OAL, 304
  SKU: 21MP-1.5X1.25-304

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x 1 1/4″ Male NPT Adapter, 2.438″OAL, 316L
  SKU: 21MP-1.5X1.25-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp X 2″ Male NPT Adapter, 2.625″ OAL, w/ Wrech Flats, 304
  SKU: 21MP-1.5X2-WF-304

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp X 2″ Male NPT Adapter, 2.625″ OAL, 316L
  SKU: 21MP-1.5X2-WF-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x 2 1/2″ Male NPT Adapter, 3.281″ OAL (NO HEX), 316
  SKU: 21MP-1.5X2.5X3.281-316

   


 • 2″ Tri Clamp x 1 1/2″ Male NPT, 2.469″ OAL, 304
  SKU: 21MP-2X1.5-304

   


 • 2″ Tri-Clamp x 1 1/2″ Male NPT, w/ Wrench Flats, 2.469″ OAL, 316L
  SKU: 21MP-2X1.5-316

   


 • 3/4″ Tri Clamp x 1/2″ Female NPT, 1 1/2″ OAL, 316
  SKU: 22MP-.75X.50-316

   


 • 1 1/2″ Tri Clamp x 1 1/2″ Female NPT, 2.250″ OAL, 304
  SKU: 22MP-1.5-304

   


 • 1 1/2″ Tri Clamp x 1 1/2″ Female NPT, 2.250″ OAL, 316
  SKU: 22MP-1.5-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x 1/8″ Female NPT Adapter, w/ Wrench Flats, 316
  SKU: 22MP-1.5X.125-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x 1/4″ Female NPT, 1.625″ OAL W/ WRENCH FLATS, 316
  SKU: 22MP-1.5X.25-WF-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x 3/8″ Female NPT, 1.625″ OAL
  SKU: 22MP-1.5X.375-316

   


 • 1 1/2″ Tri Clamp x 1 1/4″ Female NPT, 2.25″ OAL, w/ Wrench Flats, 304
  SKU: 22MP-1.5X1.25-304

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x 1 1/4″ Female NPT, 2.25″ OAL, w/ Wrench Flats, 316
  SKU: 22MP-1.5X1.25-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x 2″ Female NPT, 2.250″, 304
  SKU: 22MP-1.5X2-WF-304

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x 2″ Female NPT Adapter, 316L
  SKU: 22MP-1.5X2-WF-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x 3″ Female NPT, 2.500″, 316L
  SKU: 22MP-1.5×3-316

   


 • 1″ Tri-Clamp x 1 1/2″ Female NPT, 2.187″ OAL (HEX), 316L
  SKU: 22MP-1X1.5-WF-316

   


 • 3″ Tri-Clamp x 1 1/2″ Female NPT, 2.187″OAL No Hex, 316L
  SKU: 22MP-3X1.5-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp X 1/4″ NPT Thermometer Cap, 316L
  SKU: 23BMP-1.5X.25-316

   


 • 1 1/2″ Tri Clamp X 1/2″ NPT Thermometer Cap 316L
  SKU: 23BMP-1.5X.50-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp X 3/4″ NPT Thermometer Cap 304
  SKU: 23BMP-1.5X.75-304

   


 • 1 1/2″ Tri Clamp X 3/4″ NPT Thermometer Cap 316
  SKU: 23BMP-1.5X.75-316

   


 • 1″ — 1 1/2″ Tri-Clamp X 1/8″ NPT Thermometer Cap 316
  SKU: 23BMP-1X.125-316

   


 • 4″ Tri-Clamp X 1 1/2″ NPT Thermometer Cap 304
  SKU: 23BMP-4X1.5-304

   


 • 4″ Tri-Clamp X 1 1/2″ NPT Thermometer Cap 316
  SKU: 23BMP-4X1.5-316

   


 • 1 1/2″ x 1″ Tri-Clamp Reducing Elbow, 304
  SKU: 2CMP-31MP-1.5X1-304

   


 • 1 1/2″ x 1″ Tri-Clamp Reducing Elbow, 316
  SKU: 2CMP-31MP-1.5X1-316

   


 • 2 1/2″ x 1 1/2″ Tri-Clamp 90° Reducing Elbow 304
  SKU: 2CMP-31MP-2.5X1.5-304

   


 • 2 1/2″ x 1 1/2″ Tri-Clamp 90° Reducing Elbow 316
  SKU: 2CMP-31MP-2.5X1.5-316

   


 • 2″ x 1 1/2″ Tri-Clamp Reducing Elbow, 304
  SKU: 2CMP-31MP-2X1.5-304

   


 • 2″ x 1 1/2″ Tri-Clamp Reducing Elbow, 316L
  SKU: 2CMP-31MP-2X1.5-316

   


 • 3″ x 1 1/2″ Tri-Clamp 90° Reducing Elbow 304
  SKU: 2CMP-31MP-3X1.5-304

   


 • 3″ x 1 1/2″ Tri-Clamp 90° Reducing Elbow 316
  SKU: 2CMP-31MP-3X1.5-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x Plain Bevel Seat 90 Elbow, 304
  SKU: 2FMP-14-1.5-304

   


 • 1 1/2″ x 24″ CLR Weld Sweep 45° Elbow, 316L
  SKU: 2KXL-24X1.5-7-316

   


 • 1 1/2″ x 36″ CLR Weld Sweep 45° Elbow, 316L
  SKU: 2KXL-36X1.5-7-316

   


 • 1 1/2″ Butt-Weld 180° Return Bend, 304
  SKU: 2WU-1.5-7-304

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp Plug Valve, Stainless Steel Seat, 316L
  SKU: 389615-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp Plug Valve, Silicone Seat, 316L
  SKU: 389615R-316

   


 • 1 1/2″ 38W Weld Neck Flange, 304
  SKU: 38W-1.5-304

   


 • 1 1/2″ 38W Weld Neck Flange, 316
  SKU: 38W-1.5-316

   


 • 1 1/2″ EPDM I-Line Gasket
  SKU: 40I-1.5-EPDM

   


 • 1 1/2″ Viton I-Line Gasket
  SKU: 40I-1.5-VITON

   


 • 1 1/2″ PTFE Metal Detectable Tri-Clamp Gasket
  SKU: 40MP-Z-1.5-BLUE-TUF-STEEL

   


 • 1 1/2″ Buna Mesh Screen Tri-Clamp Gasket #100
  SKU: 40MPS-1.5-100MESH-BUNA

   


 • 1 1/2″ Buna Tri Clamp #10 Mesh Screen Gasket
  SKU: 40MPS-1.5-10MESH-BUNA

   


 • 1 1/2″ Buna Mesh Screen Tri-Clamp Gasket #60
  SKU: 40MPS-1.5-60MESH-BUNA

   


 • 1 1/2″ Flange Gasket Kit Set
  SKU: 40RFK-1.5-TEFLON

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp Check Valve, 316L
  SKU: 45MP-1.5-CD-316

   


 • 3″ — 1 1/2″ Clamp Weld Eccentric Reducer PM / SF4 / EP
  SKU: 52137-789S

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp End Cap Sight Glass
  SKU: 5416AMP-1.5-ACRYLIC

   


 • 1 1/2″ x 10′ Novaflex FDA Food Transfer Hose w/ Tri-Clamp Ends
  SKU: 6433WU-01500-10

   


 • 1 1/2″ x 15′ Novaflex FDA Food Transfer Hose w/ Tri-Clamp Ends
  SKU: 6433WU-01500-15

   


 • 1 1/2″ x 20′ Novaflex FDA Food Transfer Hose w/ Tri-Clamp Ends
  SKU: 6433WU-01500-20

   


 • 1 1/2″ x 25′ Novaflex FDA Food Transfer Hose w/ Tri-Clamp Ends
  SKU: 6433WU-01500-25

   


 • 1 1/2″ x 30′ Novaflex FDA Food Transfer Hose w/ Tri-Clamp Ends
  SKU: 6433WU-01500-30

   


 • 1 1/2″ x 5′ Novaflex FDA Food Transfer Hose w/ Tri-Clamp Ends
  SKU: 6433WU-01500-5

   


 • 1 1/2″ Clamp Run x Weld Branch Tee 304
  SKU: 7MMW4-150

   


 • 1 1/2″ Clamp Run x Weld Branch Tee 316
  SKU: 7MMW6-150

   


 • 2 1/2″ x 1 1/2″ Butt-Weld Polished Reducer Tee, 304
  SKU: 7RWWW-2.5X1.5-7-304

   


 • 2 1/2″ x 1 1/2″ Butt-Weld Polished Reducer Tee, 316
  SKU: 7RWWW-2.5X1.5-7-316

   


 • 2″ x 1 1/2″ Butt-Weld Polished Reducer Tee, 304
  SKU: 7RWWW-2X1.5-7-304

   


 • 2″ x 1 1/2″ Butt-Weld Polished Reducer Tee, 316
  SKU: 7RWWW-2X1.5-7-316

   


 • 3″ x 1 1/2″ Butt-Weld Polished Reducer Tee, 304
  SKU: 7RWWW-3X1.5-7-304

   


 • 3″ x 1 1/2″ Butt-Weld Polished Reducer Tee, 316
  SKU: 7RWWW-3X1.5-7-316

   


 • 1 1/2″ Weld x Tri-Clamp x Weld Short Outlet Tee, 304
  SKU: 7WWMS-1.5-7-304

   


 • 1 1/2″ Weld x Tri-Clamp x Weld Short Outlet Tee, 316
  SKU: 7WWMS-1.5-7-316

   


 • 1 1/2″ A270 Polished Tube, 0.065 Wall, 16 Gauge, 304L, (300′ Per Case)
  SKU: A270P-4150

   


 • 1 1/2″ BPE Tubing, 0.065 Wall Thickness, 316L, PM/SF4 (300′ Per Case)
  SKU: A270P-4150-SF4

   


 • 1 1/2″ A270 Polished Tube, 0.065 Wall, 16 Gauge, 316L, (300′ Per Case)
  SKU: A270P-6150

   


 • 1 1/2″ BPE Tubing, 0.065 Wall Thickness, 316L, PL/SF1 (300′ Per Case)
  SKU: A270P-6150-SF1

   


 • 1 1/2″ Buna Orifice Plate Gasket w/ .125 Hole
  SKU: A80MP-1.5X.125-BUNA

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x 1″ Male NPT Adapter 304
  SKU: AAV01583-304

   


 • 1 1/2″ Tri Clamp x 3/4″ Female NPT, 316
  SKU: AAW01561-316

   


 • 1 1/2″ Tri Clamp x 1″ Female NPT Adapter, 316L
  SKU: AAW01581-316

   


 • 3/4″ Butt Weld x 1 1/2″ Tri-Clamp Ferrule 316L
  SKU: ABP01560

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp Butterfly Valve, Silicone [Red] Seat, 304
  SKU: BFVPC-1.5-304-SILICONE-RED

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp Butterfly Valve EPDM Seat w/ Blue Trigger Handle, 304
  SKU: BFVTC-1.5-304-EPDM

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp Butterfly Valve Viton Seat w/ Blue Trigger Handle, 304
  SKU: BFVTC-1.5-304-VITON

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp Butterfly Valve EPDM Seat w/ Blue Trigger Handle, 316
  SKU: BFVTC-1.5-316-EPDM

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp Butterfly Valve Silicone Red Seat w/ Blue Trigger Handle, 316
  SKU: BFVTC-1.5-316-SILICONE-RED

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp Butterfly Valve EPDM Seat w/ Blue Trigger Handle, 316
  SKU: BFVTC-1.5-316-VITON

   


 • 1 1/2″ Two-Piece Threaded Ball Valve
  SKU: BV2-150

   


 • 1″ – 1 1/2″ Tri-Clamp Plastic Cap (10 Pack)
  SKU: CAPTC-NATURAL1/1.5- POLYETHYLENE

   


 • 1 1/2″ Tube Hanger w/ 3/8″ Threaded Coupling, 304
  SKU: CHT-PS-150-T-304

   


 • 1 1/2″ Tube Hanger w/ 3/8″ Threaded Coupling, 316L
  SKU: CHT-PS-150-X-316

   


 • 1 1/2″ DN14WMP Long Weld Clamp Ferrule, 316L
  SKU: DIK01510-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x 1/4″ Hose Barb, Right Angle Sample Valve, 316
  SKU: KAC01026-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x 1/4″ Hose Barb, Right Angle Sample Valve, 316L
  SKU: KAC01520-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x 3/8″ Hose Barb, Right Angle Sample Valve, 316L
  SKU: KAC01530-316

   


 • 1 1/2″ Butt Weld x 3/8″ Hose Barb, Angled Sample Valve, 316L
  SKU: KAC01530-AB

   


 • 1 1/2″ Butt Weld x 1/2″ Hose Barb, Angled Sample Valve, 316L
  SKU: KAC01540-AB

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x 3/8″ Hose Barb, Straight Sample Valve, 316L
  SKU: KAD01530-316

   


 • 1 1/2″ Butt Weld x 3/8″ Hose Barb, Straight Sample Valve, 316L
  SKU: KAD01530-SB

   


 • 1 1/2″ Butt Weld x 1/2″ Hose Barb, Straight Sample Valve, 316L
  SKU: KAD01540-SB

   


 • 1 1/2″ Tri Clamp x 1/2″ Hose Barb, Straight Sample Valve, 316L
  SKU: KAD01540-ST

   


 • 1 1/2″ Tri Clamp Inline Strainer, 1/4″ Perf., 15.75″ OAL, 316L
  SKU: KEA01500-316

   


 • 1 1/2″ Tri Clamp Inline Strainer, 1/8″ Perf., 15.75″ OAL, 316L
  SKU: KEA01518-316

   


 • 1 1/2″ Tri Clamp Inline Strainer, 1/4″ Perf., 35.375″ OAL, 316L
  SKU: KEB01500-316

   


 • 1 1/2″ Tri Clamp Inline Strainer, 1/8″ Perf., 35.375″ OAL, 316L
  SKU: KEB01518-316

   


 • 1 1/2″ Fitting Size, 1/8″ Perforated, 5.5″ Face-to-Face Dim.
  SKU: KET01500-316

   


 • 1 1/2″ Fitting Size, 1/8″ Perforated, 5.5″ Face-to-Face Dim.
  SKU: KET01518-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x Male Camlock Adapter, 316
  SKU: MJG01500-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x Female Camlock Adapter, 316
  SKU: MJG15005-316

   


 • 1 1/2″ x 5′ Clear Transfer Hose w/ Tri-Clamp Ends
  SKU: NTF150-05TCK

   


 • 1 1/2″ x 10′ Clear Transfer Hose w/ Tri-Clamp Ends
  SKU: NTF150-10TCK

   


 • 1 1/2″ x 15′ Clear Transfer Hose w/ Tri-Clamp Ends
  SKU: NTF150-15TCK

   


 • 1 1/2″ x 20′ Clear Transfer Hose w/ Tri-Clamp Ends
  SKU: NTF150-20TCK

   


 • 1 1/2″ x 25′ Clear Transfer Hose w/ Tri-Clamp Ends
  SKU: NTF150-25TCK

   


 • 1 1/2″ x 30′ Clear Transfer Hose w/ Tri-Clamp Ends
  SKU: NTF150-30TCK

   


 • 1 1/2″ x 35′ Clear Transfer Hose w/ Tri-Clamp Ends
  SKU: NTF150-35TCK

   


 • 1 1/2″ x 40′ Clear Transfer Hose w/ Tri-Clamp Ends
  SKU: NTF150-40TCK

   


 • 1 1/2″ BPE Short Weld Tri-Clamp Ferrule, PL/SF1, 316
  SKU: S14WMP-1.5-PL-316

   


 • 1 1/2″ BPE Short Weld Tri-Clamp Ferrule, PM/SF4, 316
  SKU: S14WMP-1.5-PM-316

   


 • 1″ — 1 1/2″ PL Solid Clamp Cap 316L
  SKU: S16AMP-1-PL-316

   


 • 1″ — 1 1/2″ PM Solid Clamp Cap 316L
  SKU: S16AMP-1-PM-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp 90° Elbow 316 PL
  SKU: S2CKW-1.5-PL-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp 90° Elbow 316 PM
  SKU: S2CKW-1.5-PM-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp 90° Elbow 316 PL
  SKU: S2CMP-1.5-PL-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp 90° Elbow 316 PM
  SKU: S2CMP-1.5-PM-316

   


 • 1 1/2″ 45 Degree Tri Clamp Elbow, SF1
  SKU: S2KMP-1.5-PL-316

   


 • 1 1/2″ Butt Weld 45° Elbow Long PL / SF1
  SKU: S2KS-1.5-PL-316

   


 • 1 1/2″ Butt Weld 45° Elbow Long PM / SF4 / EP
  SKU: S2KS-1.5-PM-316

   


 • 1 1/2″ Butt Weld Long 90° Elbow PL / SF1
  SKU: S2S-1.5-PL-316

   


 • 1 1/2″ Butt Weld Long 90° Elbow PM / SF4 / EP
  SKU: S2S-1.5-PM-316

   


 • 1 1/2″ Butt-Weld Long 88° Elbow PL / SF1
  SKU: S2S88-1.5-PL-316

   


 • 1 1/2″ Butt-Weld Long 88° Elbow PM / SF4 / EP
  SKU: S2S88-1.5-PM-316

   


 • 1 1/2″ Butt-Weld Long 92° Elbow PL / SF1
  SKU: S2S92-1.5-PL-316

   


 • 1 1/2″ Butt-Weld Long 92° Elbow PM / SF4 / EP
  SKU: S2S92-1.5-PM-316

   


 • 1 1/2″ x 1/2″ Tri-Clamp Concentric Reducer PL / SF1 (20Ra), 316
  SKU: S31-14MP-1.5X.50-PL-316

   


 • 1 1/2″ — 1/2″ Clamp Concentric Reducer PM / SF4 / EP
  SKU: S31-14MP-1.5X.50-PM-316

   


 • 1 1/2″ — 3/4″ Clamp Concentric Reducer PL / SF1
  SKU: S31-14MP-1.5X.75-PL-316

   


 • 1 1/2″ — 3/4″ Clamp Concentric Reducer PM / SF4 / EP
  SKU: S31-14MP-1.5X.75-PM-316

   


 • 1 1/2″ — 1″ Clamp Concentric Reducer PL / SF1
  SKU: S31-14MP-1.5X1-PL-316

   


 • 1 1/2″ — 1″ Clamp Concentric Reducer PM / SF4 / EP
  SKU: S31-14MP-1.5X1-PM-316

   


 • 2 1/2″ — 1 1/2″ Clamp Concentric Reducer PL / SF1
  SKU: S31-14MP-2.5X1.5-PL-316

   


 • 2 1/2″ — 1 1/2″ Clamp Concentric Reducer PM / SF4 / EP
  SKU: S31-14MP-2.5X1.5-PM-316

   


 • 2″ — 1 1/2″ Clamp Concentric Reducer PL / SF1
  SKU: S31-14MP-2X1.5-PL-316

   


 • 2″ — 1 1/2″ Clamp Concentric Reducer PM / SF4 / EP
  SKU: S31-14MP-2X1.5-PM-316

   


 • 3″ — 1 1/2″ Clamp Concentric Reducer PL / SF1
  SKU: S31-14MP-3X1.5-PL-316

   


 • 3″ — 1 1/2″ Clamp Concentric Reducer PM / SF4 / EP
  SKU: S31-14MP-3X1.5-PM-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x 1/2″ Butt-Weld Concentric Reducer PL / SF1, 316L
  SKU: S31K-1.5X.50-PL-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x 1/2″ Butt-Weld Concentric Reducer PM / SF4 / EP, 316L
  SKU: S31K-1.5X.50-PM-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x 3/4″ Butt-Weld Clamp Concentric Reducer PL / SF1, 316
  SKU: S31K-1.5X.75-PL-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x 3/4″ Butt-Weld Clamp Concentric Reducer PM / SF4, 316
  SKU: S31K-1.5X.75-PM-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x 1″ Butt-Weld Clamp Concentric Reducer PL / SF1, 316
  SKU: S31K-1.5X1-PL-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x 1″ Butt-Weld Clamp Concentric Reducer PM / SF4, 316
  SKU: S31K-1.5X1-PM-316

   


 • 2 1/2″ Tri-Clamp x 1 1/2″ Butt-Weld Concentric Reducer PL / SF1, 316L
  SKU: S31K-2.5X1.5-PL-316

   


 • 2 1/2″ Tri-Clamp x 1 1/2″ Butt-Weld Concentric Reducer PM / SF4 / EP, 316L
  SKU: S31K-2.5X1.5-PM-316

   


 • 2″ Tri-Clamp x 1 1/2″ Butt-Weld Concentric Reducer PL / SF1, 316L
  SKU: S31K-2X1.5-PL-316

   


 • 2″ Tri-Clamp x 1 1/2″ Butt-Weld Concentric Reducer PM / SF4 / EP, 316L
  SKU: S31K-2X1.5-PM-316

   


 • 3″ — 1 1/2″ Clamp Weld Eccentric Reducer PL / SF1
  SKU: S31K-3X1.5-PL-316

   


 • 3″ Tri-Clamp x 1 1/2″ Butt-Weld Concentric Reducer PM / SF4 / EP, 316L
  SKU: S31K-3X1.5-PM-316

   


 • 1 1/2″ x 3/4″ Butt-Weld Short Concentric Reducer, PL/SF1, 316L
  SKU: S31S-1.5X.75-PL-316

   


 • 1 1/2″ x 1″ Butt-Weld Short Concentric Reducer, SF1/PL 20RA ID, 32RA OD, 316L
  SKU: S31S-1.5X1-PL-316

   


 • 1 1/2″ x 1″ Short Concentric Reducer, 15RA EP ID, 32RA OD, 316L
  SKU: S31S-1.5X1-PM-316

   


 • 2 1/2″ x 1 1/2″ Butt-Weld Short Concentric Reducer, PL/SF1, 316L
  SKU: S31S-2.5X1.5-PL

   


 • 2″ x 1 1/2″ Short Concentric Reducer, 20RA ID, 32RA OD, 316L
  SKU: S31S-2X1.5-PL-316

   


 • 2″ x 1 1/2″ Short Concentric Reducer, 15RA EP ID, 32RA OD, 316L
  SKU: S31S-2X1.5-PM-316

   


 • 3″ x 1 1/2″ Butt-Weld Short Concentric Reducer, 20Ra ID PL/SF1, 316L
  SKU: S31S-3X1.5-PL-316

   


 • 3″ x 1 1/2″ Butt-Weld Short Concentric Reducer, 15Ra ID PM/SF4, 316L
  SKU: S31S-3X1.5-PM-316

   


 • 1 1/2″ x 1/2″, BW x BW, Eccentric Reducer, PL/SF1
  SKU: S32-1.5X.50-PL-316

   


 • 1 1/2″ x 1/2″, BW x BW, Eccentric Reducer, PM/SF4
  SKU: S32-1.5X.50-PM-316

   


 • 1 1/2″ x 3/4″, BW x BW, Eccentric Reducer, PL/SF1
  SKU: S32-1.5X.75-PL-316

   


 • 1 1/2″ X 1″, BW X BW, Eccentric Reducer, PL/SF1
  SKU: S32-1.5X1-PL-316

   


 • 1 1/2″ X 1″, BW X BW, Eccentric Reducer, PM/SF4
  SKU: S32-1.5X1-PM-316

   


 • 1 1/2″ — 3/4″ Clamp Eccentric Reducer PL / SF1
  SKU: S32-14MP-1.5X.75-PL-316

   


 • 1 1/2″ — 3/4″ Clamp Eccentric Reducer PM / SF4
  SKU: S32-14MP-1.5X.75-PM-316

   


 • 1 1/2″ — 1″ Clamp Eccentric Reducer PL / SF1
  SKU: S32-14MP-1.5X1-PL-316

   


 • 1 1/2″ — 1″ Clamp Eccentric Reducer PM / SF4
  SKU: S32-14MP-1.5X1-PM-316

   


 • 1 1/2″ x 3/4″, BW x BW, Eccentric Reducer, PM/SF4
  SKU: S32-15x.75-PM

   


 • 2 1/2″ X 1 1/2″, BW X BW, Eccentric Reducer, PL/SF1
  SKU: S32-2.5X1.5-PL-316

   


 • 2 1/2″ X 1 1/2″, BW X BW, Eccentric Reducer, PM/SF4
  SKU: S32-2.5X1.5-PM-316

   


 • 2″ X 1 1/2″, BW X BW, Eccenric Reducer, PL/SF1
  SKU: S32-2X1.5-PL-316

   


 • 2″ X 1 1/2″, BW X BW, Eccenric Reducer, PM/SF4
  SKU: S32-2X1.5-PM-316

   


 • 3″ X 1 1/2″, BW X BW, Eccentric Reducer, PL/SF1
  SKU: S32-3X1.5-PL-316

   


 • 3″ X 1 1/2″, BW X BW, Eccentric Reducer, PM/SF4
  SKU: S32-3X1.5-PM-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x 1/2″ Butt-Weld Eccentric Reducer PL / SF1, 316L
  SKU: S32K-1.5X.50-PL-316

   


 • 1 1/2″ — 3/4″ Clamp Weld Eccentric Reducer PL / SF1
  SKU: S32SK-1.5X.75-PL-316

   


 • 1 1/2″ — 3/4″ Clamp Weld Eccentric Reducer PM / SF4 / EP
  SKU: S32SK-1.5X.75-PM-316

   


 • 1 1/2″ — 1″ Clamp x Weld Eccentric Reducer PL / SF1
  SKU: S32SK-1.5X1-PL-316

   


 • 1 1/2″ — 1″ Clamp x Weld Eccentric Reducer PM / SF4
  SKU: S32SK-1.5X1-PM-316

   


 • 2 1/2″ — 1 1/2″ Clamp Weld Eccentric Reducer PL / SF1
  SKU: S32SK-2.5X1.5-PL-316

   


 • 2 1/2″ — 1 1/2″ Clamp Weld Eccentric Reducer PM / SF4 / EP
  SKU: S32SK-2.5X1.5-PM-316

   


 • 2″ — 1 1/2″ Clamp Weld Eccentric Reducer PM / SF4 / EP
  SKU: S32SK-2X1-PM-316

   


 • 3″ Tri-Clamp x 1 1/2″ Weld Eccentric Reducer, PL SF1 20Ra ID, 316L
  SKU: S32SK-3X1.5-PL-316

   


 • 1/2″ x 1 1/2″ Tri-Clamp Instrument Tee, PL/SF1, 316
  SKU: S7IMPS-.50X1.5-PL-316

   


 • 1/2″ x 1 1/2″ Tri-Clamp Instrument Tee, PL/SF1, 316
  SKU: S7IMPS-.50X1.5-PM-316

   


 • 3/4″ x 1 1/2″ Tri-Clamp Instrument Tee, PL/SF1, 316
  SKU: S7IMPS-.75X1.5-PL-316

   


 • 3/4″ x 1 1/2″ Tri-Clamp Instrument Tee, PM/SF4, 316
  SKU: S7IMPS-.75X1.5-PM-316

   


 • 1 1/2″ x 2″ Tri-Clamp Instrument Tee, PL/SF1, 316
  SKU: S7IMPS-1.5X2-PL-316

   


 • 1 1/2″ x 2″ Tri-Clamp Instrument Tee, PM/SF4, 316
  SKU: S7IMPS-1.5X2-PM-316

   


 • 1″ x 1 1/2″ Tri-Clamp Instrument Tee, PL/SF1, 316
  SKU: S7IMPS-1X1.5-PL-316

   


 • 1″ x 1 1/2″ Tri-Clamp Instrument Tee, PM/SF4, 316
  SKU: S7IMPS-1X1.5-PM-316

   


 • 1/2″ Butt-Weld x 1 1/2″ Tri-Clamp Instrument Tee, PL/SF1, 316
  SKU: S7IWWKS-.50X1.5-PL-316

   


 • 1/2″ Butt-Weld x 1 1/2″ Tri-Clamp Instrument Tee, PL/SF1, 316
  SKU: S7IWWKS-.50X1.5-PM-316

   


 • 3/4″ Butt-Weld x 1 1/2″ Tri-Clamp Instrument Tee, PL/SF1, 316
  SKU: S7IWWKS-.75X1.5-PL-316

   


 • 3/4″ Butt-Weld x 1 1/2″ Tri-Clamp Instrument Tee, PM/SF4, 316
  SKU: S7IWWKS-.75X1.5-PM-316

   


 • 1 1/2″ Butt-Weld x 2″ Tri-Clamp Instrument Tee, PL/SF1, 316
  SKU: S7IWWKS-1.5X2-PL-316

   


 • 1 1/2″ Butt-Weld x 2″ Tri-Clamp Instrument Tee, PM/SF4, 316
  SKU: S7IWWKS-1.5X2-PM-316

   


 • 1″ Butt-Weld x 1 1/2″ Tri-Clamp Instrument Tee, PL/SF1, 316
  SKU: S7IWWKS-1X1.5-PL-316

   


 • 1″ Butt-Weld x 1 1/2″ Tri-Clamp Instrument Tee, PM/SF4, 316
  SKU: S7IWWKS-1X1.5-PM-316

   


 • 1 1/2″ x 1/2″ Clamp Polished Reducer Tee, PL / SF1
  SKU: S7RMPS-1.5X.50-PL-316

   


 • 1 1/2″ x 3/4″ Tri-Clamp Short Outlet Reducing Tee, PL / SF1
  SKU: S7RMPS-1.5X.75-PL-316

   


 • 1 1/2″ x 1/2″ Tri-Clamp Short Outlet Reducing Tee, PM / SF4 /EP
  SKU: S7RMPS-15X.50-PL-316-1

   


 • 2 1/2″ x 1 1/2″ Tri-Clamp Short Outlet Reducing Tee, PM / SF4 / EP
  SKU: S7RMPS-2.5X1.5-PM-316

   


 • 1 1/2″ x 1/2″ Butt-Weld x Tri-Clamp Polished Reducer Tee, PL / SF1
  SKU: S7RSWWK-1.5X.50-PL-316

   


 • 1 1/2″ x 3/4″ Butt-Weld x Tri-Clamp Short Outlet Reducing Tee, PL / SF1
  SKU: S7RSWWK-1.5X.75-PL-316

   


 • 1 1/2″ x 1/2″ Butt-Weld x Tri-Clamp Short Outlet Reducing Tee, PM / SF4 /EP
  SKU: S7RSWWK-15X.50-PL-316

   


 • 2 1/2″ x 1 1/2″ Butt-Weld x Tri-Clamp Short Outlet Reducing Tee, PM / SF4 / EP
  SKU: S7RSWWK-2.5X1.5-PM-316

   


 • 1 1/2″ x 1/2″ Weld Reducing Tee w/ Tri-Clamp Branch, PL/SF1, 316
  SKU: S7RWWK-1.5X.50-PL-316

   


 • 1 1/2″ x 3/4″ Weld Reducing Tee w/ Tri-Clamp Branch, PL/SF1, 316
  SKU: S7RWWK-1.5X.75-PL-316

   


 • 2 1/2″ x 1 1/2″ Weld Reducing Tee w/ Tri-Clamp Branch, PL/SF1, 316
  SKU: S7RWWK-2.5X1.5-PL-316

   


 • 1 1/2″ x 1/2″ Butt-Weld Reducing Tee, 20Ra SF1/PL, 316
  SKU: S7RWWW-1.5X.50-PL-316

   


 • 1 1/2″ x 3/4″ Butt-Weld Reducing Tee, 20Ra SF1/PL, 316
  SKU: S7RWWW-1.5X.75-PL-316

   


 • 4″ x 1 1/2″ Butt-Weld Reducing Tee, 20Ra SF1/PL, 316
  SKU: S7RWWW-4X1.5-PL-316

   


 • 4″ x 1 1/2″ Butt-Weld Reducing Tee, 15Ra SF4/PM EP, 316
  SKU: S7RWWW-4X1.5-PM-316

   


 • 1 1/2″ BPE Weld x Weld x Short Outlet Clamp Tee, PL/SF1
  SKU: S7SWWK-1.5-PL-316

   


 • 1 1/2″ BPE Weld x Weld x Short Outlet Clamp Tee, PM/SF4
  SKU: S7SWWK-1.5-PM-316

   


 • 1 1/2″ Weld Run x Clamp Branch Tee, PL/SF1
  SKU: S7WWK-1.5-PL-316

   


 • 1 1/2″ Weld Run x Clamp Branch Tee, PM/SF4
  SKU: S7WWK-1.5-PM-316

   


 • 1 1/2″ BPE Tri-Clamp Cross, SF1
  SKU: S9MP-1.5-PL-316

   


 • 1 1/2″ BPE Tri-Clamp Cross, SF4
  SKU: S9MP-1.5-PM-316

   


 • 1 1/2″ x 1/2″ BPE Butt-Weld Reducing Cross, 20RA ID, 32RA OD, 316L
  SKU: S9RWWWW-1.5X.50-PL-316

   


 • 1 1/2″ x 1/2″ BPE Butt-Weld Reducing Cross, 15RA EP ID, 32RA OD, 316L
  SKU: S9RWWWW-1.5X.50-PM-316

   


 • 1 1/2″ x 3/4″ BPE Butt-Weld Reducing Cross, 20RA ID, 32RA OD, 316L
  SKU: S9RWWWW-1.5X.75-PL-316

   


 • 1 1/2″ x 3/4″ BPE Butt-Weld Reducing Cross, 15RA EP ID, 32RA OD, 316L
  SKU: S9RWWWW-1.5X.75-PM-316

   


 • 1 1/2″ x 1″ BPE Butt-Weld Reducing Cross, 20RA ID, 32RA OD, 316L
  SKU: S9RWWWW-1.5X1-PL-316

   


 • 1 1/2″ x 1″ BPE Butt-Weld Reducing Cross, 15RA EP ID, 32RA OD, 316L
  SKU: S9RWWWW-1.5X1-PM-316

   


 • 2 1/2″ x 1 1/2″ BPE Butt-Weld Reducing Cross, 20RA ID, 32RA OD, 316L
  SKU: S9RWWWW-2.5X1.5-PL-316

   


 • 2 1/2″ x 1 1/2″ BPE Butt-Weld Reducing Cross, 15RA EP ID, 32RA OD, 316L
  SKU: S9RWWWW-2.5X1.5-PM-316

   


 • 2″ x 1 1/2″ BPE Butt-Weld Reducing Cross, 20RA ID, 32RA OD, 316L
  SKU: S9RWWWW-2X1.5-PL-316

   


 • 2″ x 1 1/2″ BPE Butt-Weld Reducing Cross, 15RA EP ID, 32RA OD, 316L
  SKU: S9RWWWW-2X1.5-PM-316

   


 • 3″ x 1 1/2″ BPE Butt-Weld Reducing Cross, 20RA ID, 32RA OD, 316L
  SKU: S9RWWWW-3X1.5-PL-316

   


 • 3″ x 1 1/2″ BPE Butt-Weld Reducing Cross, 15RA EP ID, 32RA OD, 316L
  SKU: S9RWWWW-3X1.5-PM-316

   


 • 1 1/2″ BPE Butt Weld Cross, SF1
  SKU: S9WWWW-1.5-PL-316

   


 • 1 1/2″ BPE Butt Weld Cross, SF4
  SKU: S9WWWW-1.5-PM-316

   


 • 1 1/2″ Sanitary Pipe-Weld Plate Mount, 304
  SKU: SBT6150-PP-304

   


 • 1 1/2″ Sanitary Pipe-Weld Plate Mount, 316
  SKU: SBX6150-PP-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp Spool Assembly, 10″ OAL, 304
  SKU: SPOOL4-150X10

   


 • Tri Clamp Spool Assembly 1 1/2″ Tube OD, 12″ Length, 304
  SKU: SPOOL4-150X12

   


 • Tri Clamp Spool Assembly 1 1/2″ Tube OD, 18″ Length, 304
  SKU: SPOOL4-150X18

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp Spool Assembly, 24″ OAL, 304
  SKU: SPOOL4-150X24

   


 • Tri Clamp Spool Assembly 1 1/2″ Tube OD, 4″ Length, 304
  SKU: SPOOL4-150X4

   


 • Tri Clamp Spool Assembly 1 1/2″ Tube OD, 6″ Length, 304
  SKU: SPOOL4-150X6

   


 • Tri Clamp Spool Assembly 1 1/2″ Tube OD, 8″ Length, 304
  SKU: SPOOL4-150X8

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp Spool Assembly, 10″ OAL, 316
  SKU: SPOOL6-150X10

   


 • Tri Clamp Spool Assembly 1 1/2″ Tube OD, 12″ Length, 316L
  SKU: SPOOL6-150X12

   


 • BPE Spool Assembly 1 1/2″ Tube OD, 12″ Length, 316L
  SKU: SPOOL6-150X12-PL

   


 • Tri Clamp Spool Assembly 1 1/2″ Tube OD, 18″ Length, 316L
  SKU: SPOOL6-150X18

   


 • BPE Spool Assembly 1 1/2″ Tube OD, 18″ Length, 316L
  SKU: SPOOL6-150X18-PL

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp Spool Assembly, 24″ OAL, 316
  SKU: SPOOL6-150X24

   


 • Tri Clamp Spool Assembly 1 1/2″ Tube OD, 4″ Length, 316L
  SKU: SPOOL6-150X4

   


 • BPE Spool Assembly 1 1/2″ Tube OD, 4″ Length, 316L
  SKU: SPOOL6-150X4-PL

   


 • Tri Clamp Spool Assembly 1 1/2″ Tube OD, 6″ Length, 316L
  SKU: SPOOL6-150X6

   


 • BPE Spool Assembly 1 1/2″ Tube OD, 6″ Length, 316L
  SKU: SPOOL6-150X6-PL

   


 • Tri Clamp Spool Assembly 1 1/2″ Tube OD, 8″ Length, 316L
  SKU: SPOOL6-150X8

   


 • BPE Spool Assembly 1 1/2″ Tube OD, 8″ Length, 316L
  SKU: SPOOL6-150X8-PL

   


 • BPE Spool Assembly 1 1/2″ Tube OD, 6″ Length, 316L. PL
  SKU: SPOOL6-1X8-PL

   


 • 1 1/2″ Tri Clamp Vacuum Relief Valve (304)
  SKU: SSPVRV-1.5-304

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp Stainless Steel Sight Glass, 304
  SKU: SSTC015BN0202A0

   


 • 1 1/2″ (AWF) Clamp Ferrule 316L PL / SF1 / 20 RA
  SKU: STL14AM7-1.5-PL-316

   


 • 1 1/2″ (AWF) Clamp Ferrule 316L PM / SF4 / 15 RA / EP
  SKU: STL14AM7-1.5-PM-316

   


 • 1 1/2″ Tri-Clamp x 1/2″ Hose Barb, Right Angle Sample Valve, 316L
  SKU: SVRA-1.5X.50-316

   


 • 1 1/2″ x 5′ Vintner Hose w/ Tri-Clamp Ends
  SKU: VNT150-05-TCB

   


 • 1 1/2″ x 10′ Vintner Hose w/ Tri-Clamp Ends
  SKU: VNT150-10-TCB

   


 • 1 1/2″ x 15′ Vintner Hose w/ Tri-Clamp Ends
  SKU: VNT150-15-TCB

   


 • 1 1/2″ x 20′ Vintner Hose w/ Tri-Clamp Ends
  SKU: VNT150-20-TCB

   


 • 1 1/2″ x 25′ Vintner Hose w/ Tri-Clamp Ends
  SKU: VNT150-25-TCB

   


 • 1 1/2″ x 30′ Vintner Hose w/ Tri-Clamp Ends
  SKU: VNT150-30-TCB

   


 • 1 1/2″ x 35′ Vintner Hose w/ Tri-Clamp Ends
  SKU: VNT150-35-TCB

   


 • 1 1/2″ x 40′ Vintner Hose w/ Tri-Clamp Ends
  SKU: VNT150-40-TCB